HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko


Česká společnost pro výzkum 18. stoletíAdresář výboru
Členové
Přihlášky a poplatky
Stanovy / Constitution / Statuts
ISECS 
ISECS e-mail

Dublin 99
Mezinárodní adresář

Bulletin 1/2001  

Bulletin  1/2002
Aktuality
KalendářBibliografie 2001/2002

 

Linky
Další linky

 

 

 

 

 

 webmaster © 1999

Společnost pro interdisciplinární a mezinárodní kontakty ve výzkumu 18. století, založena 13. března 1999 v pražském Klementinu. Cílem společnosti je podporovat interdisciplinární výzkum problematiky pobělohorských dějin českých zemí a další aktivity, které z vědeckého bádání bezprostředně vycházejí nebo mu poskytují podněty. Společnost chce vytvořit společnou organizační základnu badatelům různých oborů, zajišťovat informace o jejich aktivitách, zprostředkovávat potřebné kontakty a vytvářet prostor pro odborná setkávání, přednášky a diskuse.

Společnost se podílí na práci International Society for the Eighteenth-Century Studies (ISECS, zal. 1963), která v současnosti sdružuje více než osm tisíc badatelů, třicet národních společností, řadu badatelských center a zájmových skupin.  Česká pobočka společnosti  reprezentuje naše bádání na mezinárodní bázi tím, že šíří informace o svých členech a jejich aktivitách prostřednictvím adresáře a bulletinu mezinárodní společnosti. Vlastním Bulletinem  informuje o organizačních a publikačních aktivitách mezinárodní společnosti i jejích jednotlivých členů. Funguje též jako subjekt, oprávněný k získávání finančních prostředků pro realizaci mezioborových projektů.

Předsedou společnosti je Prof. Jiří Kroupa, dalšími členy výboru pak prof. Pavel Preiss, prof. Alexandr Stich, dr. Helga Turková, dr. Alena Jakubcová, dr. Martina Grečenková, dr. Jiří Mikulec a dr. Stanislav Bohadlo. Sídlem společnosti je Praha, administrativní zázemí poskytuje Historický ústav AV ČR (Prosecká 76, 190 00 Praha 9), kde jsou k dispozici informace pro zájemce o členství a přihlášky.                                                                                                       aj


Adresář členů výboru České společnosti pro výzkum 18. století 

Adresář členů výboru České společnosti pro výzkum 18. století

Prof.  PhDr.  Jiří Kroupa    (předseda)       
Seminář dějin umění FF MU
Arne Nováka 1
660 88 Brno
tel. 05-41121176 (zázn.) nebo 41121175    
kroupa@phil.muni.cz 
      

Prof.  PhDr. Pavel Preiss (místopředseda)
Benešovská 7
101 00 Praha 10
tel. 67310021

PhDr. Jiří Mikulec (místopředseda)
Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9
tel. 86882334 nebo 86 882121/236
mikulec@hiu.cas.cz   
         

PhDr. Martina Grečenková    (sekretář)
Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9
tel. 86882334 nebo 86 882121/236
 grecenkova@hiu.cas.cz  
   

PhDr.  Helga  Turková
Knihovna  Národního muzea
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1
tel. 24497344
fax 24497331
 helga.turkova@nm.cz  


Prof.  PhDr. Alexandr Stich               
Katedra českého jazyka FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel. ústředna 21619111


PhDr.  Alena Jakubcová  (pokladník)
Divadelní ústav 
Celetná 17
110 00 Praha 1
tel. 24809113 nebo 24809117  (pondělí a pátek)
fax  24811452
 alena.jakubcova@divadlo.cz
tel. domů  71732480       

Mgr. Hedvika Kuchařová  (redaktorka bulletinu)
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádv. č. 1/čp. 132
118 00 Praha 1   
tel. ústředna 20516671
fax: 33355712
 strahovprem@mbox.vol.cz 

PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.  (správce web-site)
Katedra hudební výchovy 
Univerzity Hradec Králové
Velké nám. 32
500 00 Hradec Králové
tel. domů 0441 - 423615
 bohadlo@jmc.cz 

 

[Top]