HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

Česká společnost pro výzkum 18. století

PhDr.

Václav

Bartůšek

Státní ústřední archiv v Praze

Táborská 821

256 01

Benešov

Mgr.

Ondřej

Bastl

Archiv hlavního města Prahy

Janského 2251

150 00

Praha 5

Mgr.

Kateřina

Bobková

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Osvoboditelů 1363

153 00

Praha 5

PhDr.

Stanislav

Bohadlo

Vysoká škola pedagogická Hradec Králové

 

549 12

Vysokov 136

Doc. PhDr.

Božena

Brodská

Hudební fakulta AMU Praha

Bránická 33/35

140 00

Praha 4

PhDr.

Jaroslav

Bužga

 

Jihozápadní IV/1047

141 00

Praha 4

Prof. PhDr.

František

Černý

 

Na poříčním právu 4

128 00

Praha 2

Mgr.

Alice

Dubská

Divadelní ústav

Celetná 17

110 00

Praha 1

PhDr.

Anna

Fechtnerová

 

Limuzská 530

101 00

Praha 10

PhDr.

Jana

Fojtíková

Muzeum české hudby, hudebně historické oddělení

Konstantinova 1471

149 00

Praha 4

PhDr.

Michaela

Freemanová

   

252 82

Kamenný Přívoz 274

Doc. PhDr.

Jarmila

Gabrielová

Ústav hudební vědy FF UK

Mazurská 522/24

181 00

Praha 8

PhDr.

Martina

Grečenková

Historický ústav AV ČR

Prosecká 76

190 00

Praha 9

PhDr.

Josef

Hanzal

Historický ústav AV ČR

Jílovská 57

142 00

Praha 4

PhDr.

Pavla

Horská

Sociologický ústav AV ČR

Hrusická 18/2519

141 00

Praha 4

Mgr.

Ondřej

Hučín

Divadelní ústav

Celetná 17

110 00

Praha 1

PhDr.

Julius

Hůlek

Národní knihovna ČR, hudební oddělení

Klementinum 190

110 01

Praha 1

Mgr.

Lucie

Chvátilová

Ústav hudební vědy FF UK

Sládkovičova 1306/11

142 00

Praha 4

Doc. PhDr.

Ivan

Jakubec

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Celetná 20

110 00

Praha 1

PhDr.

Alena

Jakubcová

Divadelní ústav

Celetná 17

110 00

Praha 1

 

Milada

Jonášová

 

Famfulíkova 19/1140

182 00

Praha 8

PhDr.

Markéta

Kabelková

Muzeum české hudby, hudebně historické oddělení

Lázeňská 2

118 00

Praha 1

Mgr.

Helena

Kazárová

Divadelní fakulta AMU

Tehovská 70

100 00

Praha 10

Mgr.

Alice

Klášterská

Ústav českých dějin FF UK Praha

V Lesíčku 8

150 00

Praha 5

PhDr.

Ivo

Kořán

Ústav dějin umění AV ČR Praha

Mimoňská 637

190 00

Praha 9

Prof. PhDr.

Jiří

Kroupa

Katedra dějin umění FF MU

Arne Nováka 1

602 00

Brno

PhDr.

Hedvika

Kuchařová

Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Strahovské nádvoří 1/132

116 00

Praha 1

PhDr.

Lenka

Kusáková

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Dědinova 1938/16

148 00

Praha 4

Mgr.

Petr

Maťa

Ústav českých dějin FF UK

Podolské nábř. 32

147 00

Praha 4

Mgr.

Jiří

Mikuláš

Muzeum české hudby, hudebně historické oddělení

K zatáčce 516/6

143 00

Praha 4

PhDr.

Jiří

Mikulec

Historický ústav AV ČR

Prosecká 76

190 00

Praha 9

 

Marc

Niubó

 

Šárecká 57

160 00

Praha 6

PhDr.

Soňa

Nováková

Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK Praha

Jablonecká 415

190 00

Praha 9

Prof. PhDr.

Jaroslav

Pánek

Historický ústav AV ČR

Prosecká 76

190 00

Praha 9

PhDr.

Jitřenka

Pešková

 

Mimoňská 640

190 00

Praha 9

Prom. fil.

Zuzana

Petrášková

Národní knihovna ČR, hudební oddělení

Klementinum 190

110 01

Praha 1

PhDr.

Jiří

Pokorný

Všeodborový archiv Praha

Kyjevská 13

160 00

Praha 6

Prof. PhDr.

Pavel

Preiss

Národní galerie v Praze

Benešovská 7

101 00

Praha 10

Doc.

Svatava

Raková

Historický ústav AV ČR

Prosecká 76

190 00

Praha 9

Dr.

Angela

Romagnoli

Scuola di Paleografia e filologia musicale Univesitá di Pavia

Via Vannetti 10

I-38068

Rovereto

PhDr.

Marie

Ryantová

Archiv Národního muzea

Na Zátorách 6

170 00

Praha 7

DRS.

Jacob

Sadilek

 

Na Malé Šárce 753

164 00

Praha 6

PhDr.

Adolf

Scherl

 

Šafaříkova 20

120 00

Praha 2

Doc. PhDr.

Ludmila

Sochorová

Ústav etnologie FF UK

Celetná 20

116 42

Praha 1

Prof. PhDr.

Alexandr

Stich

Katedra českého jazyka FF UK

Legerova 27

120 00

Praha 2

PhDr.

Milan

Šmerda

 

Zátiší 4

613 00

Brno

PhDr.

Helga

Turková

Knihovna Národního muzea

Mělnická 4

150 00

Praha 5

Prof. PhDr.

Dušan

Uhlíř

Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě

Foerstrova 11

616 00

Brno 16

Prof. dr.

Valentin

Urfus

Právnická fakulta FF UK Praha

Lounská 8

160 00

Praha 6

PhDr.

Vít

Vlnas

Archiv NG v Praze

Zámek Zbraslav, Bartoňova 2

156 00

Praha 5

PhDr.

Jana

Vojtěšková

Ústav pro hudební vědu AV ČR

Puškinovo nám. 9

160 00

Praha 6

Doc. PhDr.

Tomislav

Volek

Ústav pro hudební vědu AV ČR

Puškinovo nám. 9

160 00

Praha 6

PhDr.

Tomáš

Hlobil

Katedra estetiky UK FF Praha

Palackého 28

750 00

Přerov

 

Kolektivní člen:

Národní knihovna České republiky
[National Library of the Czech Republic]
Klementinum 190
CZ-110 01 Praha 1
Czech Republic

sekret.ur@nkp.cz (Secretariat of the Director)
oh@nkp.cz (Music Department)

Director: PhDr. Vojtěch Balík

The National Library stores processes and makes available for study purposes its universal collections of both printed and manuscript materials including the materials telling about cultural and historical processes taking place in our territory in the 18th century. As a special activity presents the bibliography of music sources in the Czech Republic (the Union Music Catalogue). The Music Department of the National Library devotes its effort to this documentary work registering direct music sources mainly of the 18th and from the beginning of the 19th centuries already from 1965.


PŘIHLÁŠKY A POPLATKY

Informace pro zájemce o členství a přihlášky jsou k dispozici na adrese
Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

Poplatky: 150 Kč ročně, kolektivní členové 1 250 Kč
Bankovní spojení: IPB: 154 214 861/5100,

[Zpět na hlavní stránku]