HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

 

Zprávy z domova

 

Nové publikace

Adolf Scherl, Berufstheater in Prag 1680-1739 (Theatergeschichte Österreichs, B. X, Donaumonarchie, Heft 5), hg. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Kommision für Theatergeschichte, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1999, ISBN 3-7001-2799-5.


Pozvánka
KRUH PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA
při Klubu Melantrich Praha

KRUH PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA
při Klubu Melantrich v Praze upřímně zve všechny své příznivce i nové zájemce o problémy  a taje českého jazyka na přednášky    podzimního běhu roku 2002:

 1     9.10. Andrea  HUDÁKOVÁ
Český jazyk v komunikaci neslyšících
 2   16.10. Milan   DVOŘÁK
Proč a jak jsem nově překládal Evžena Oněgina
 3   23.10. Miloslav VOJTECH      (SR - Bratislava)
Čeština ako literárny jazyk na Slovensku (v obdobi národného obrodenia)
 4   30.10. Mirek ČEJKA   (Brno)
Jazyk mateřský a jazyk otcovský  (vztahy mezi češtinou, latinou a němčinou
na přelomu středověku a novověku)
 5     6.11. Martin HILSKÝ
Hříšné hříčky : Překlad Shakespearovské slovní hry
 6   13.11. Jiří  HRAŠE
Od zvuku k představě aneb rozhlasová teorie Václava Růta 
 7   20.11. Petr MAREŠ
Vícejazyčnost v novodobé české poezii
 8   27.11. Zdena  PALKOVÁ              a kolektiv Fonetického ústavu FFUK
Zvuková podoba mluvených projevů v hromadných sdělovacích   prostředcích
(přednáška se koná ve  studovně Fonetického ústavu,  č.dv.16)
 9    4.12. Filip OUTRATA
Česko-latinské gramatiky v 16. a 17.století
10  11.12. Pavel JANČÁK
Magnetofonové snímky archaického českého nářečí na Střelínsku u Vratislavi
11  18.12. Radomil   ŠOLC
Život a dílo básníka Václava Svobody-Plumlovského (130.výročí narození )


Přednášky se konají vždy ve středu od 18 hodin v posluchárně čís.18  FFUK.  Bližší informace o činnosti KPČJ (eventuálně zaplacení dobrovolného příspěvku na činnost Kruhu) vždy před přednáškou a u tajemníka Kruhu. Informace též na internetové adrese: http://www.souvislosti.cz/kpcj 
Tajemník KPČJ:                         
Ing.  Vladimír    Š m i l a u e r
Šlikova 26  169 00  PRAHA 6
telefon :    +420    233 354 335
vladimir.smilauer @mybox.cz


Na rok 2001 připravuje ČSVOS pracovní setkání s německými kolegy ve Wolfenbüttel na téma Umění a věda v českých zemích 1740-1815. Na koncepci setkání spolupracuje PD Dr. Helga Meise (Frankfurt a.M.). Kontakt: alena.jakubcova@czech-theatre.cz nebo Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1.


 Bulletin

Hledáme přispěvatele a zájemce o redakční práci.

 

Bulletin ISECS, č. 3, léto 1999

Bulletin mezinárodní společnosti pro výzkum 18. století byl ve své současné podobě založen před čtyřmi roky s cílem více informovat členy národních společností o činnosti mezinárodní organizace, aktuálních událostech a plánovaných konferencích.

Třetí číslo Bulletinu bylo vydáno při příležitosti 10. kongresu ISECS v Dublinu na přelomu července a srpna 1999.

Vybíráme krátce z jeho obsahu (kompletní Bulletin dostane každý člen naší společnosti společně s mezinárodním adresářem od Voltaire Foundation):

Dopis odstupujícího prezidenta

Od posledního kongresu ISECS (Münster 1995) řídil práci společnosti Jochen Schlobach (Saarbrücken), který prostřednictvím dopisu rekapituluje události a rozhodnutí uplynulých čtyř let svého funkčního období (problematika financování, publikační řady společnosti a jejich vydavatelé, semináře mladých badatelů, technický sekretariát společnosti, elektronický projekt <c18>, volby výkonného výboru pro období 1999-2003, plánované změny stanov ISECS).

Výkonný výbor a jeho práce mezi kongresy 1995-1999

Tuto zprávu podává někdejší tajemnice ISECS Uta Janssens (Nijmegen). Probírá jednotlivá zasedání výkonného výboru a jejich hlavní témata (Athény, Uppsala, Kyoto).

Zpráva o hospodaření

se obecně vyjadřuje k finanční situaci ISECS a označuje ji za zdravou a vyrovnanou. Podstatným příspěvkem do rozpočtu se letos stalo rozhodnutí Voltaire Foundation vydat nový adresář společnosti na vlastní náklady. Mohly být tedy posíleny výdaje na podporu účasti mladých badatelů a vědců ze zemí se slabou měnou na kongresu v Dublinu a na organizaci seminářů mladých badatelů.

Nové publikace /publikační řady

Soupis rekapituluje stav vydávání jednotlivých svazků řady International Eighteenth-Century Studies, kterou vydává Honoré Champion v Paříži. Všichni kolegové jsou vyzýváni, aby zaslali své vlastní návrhy pro svazky budoucí. Kontaktními osobami jsou: Jochen Schlobach, F.R. 8.2 Romanistik, D-66123 Saarbrücken, aida@rz.uni-sb.de;

Deidre Dawson, 6132 Couch House Drive, East Lansing, Michigan 48882, USA, Ddal1789@aol.com; Denis Reynaud, 24, rue Valentin Couturier, F-69004 Lyon, dreynaud@mrash.fr

 

Mezinárodní seminář pro výzkum 18. století

 [Home]