HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

Kalendář plánovaných událostí

6.- 9. 10. 1999

Kanada, Quebec, Université Laval

De la sympathie sous l’Ancien Régime

Thierry Belleguic nebo Eric Van der Schueren, Cercle d’Etudes sur la République des Lettres (C.E.R.L.), Université Laval, Dépt. des Littératures, Faculté des Lettres, Pavillon Charles –De Koninck, Québec, QC, G1K 7P4, Canada. Fax: (418) 6562991, Thierry.Belleguic@lit.ulaval.ca


7.- 9. 10. 1999

USA, MO, Columbia

Mid-Western American Society for Eighteenth-Century Studies

At the Century’s End: New Horizons in 18th-Century Studies

Tom Dillingham, Dept of English, Stephens College, 1200 E.Broadway, Columbia, MO 65205, USA. Tel: +1 473 4422211, ext.4699,

tomdill@wc.stephens.edu

Catherine Parke, Dept of English, University of Missouri-Columbia, 107 Tate Hall, Columbia, MO, 65211, USA. Tel: +1 573 8820665

engcp@showme.missouri.edu


7.- 10.10.1999

USA, FL, Coral Gables

Group for Modern Cultural Studies (GEMCS)

Labor and Leisure, 1440-1840

Lisa Blansett, Dept of English, DM 461 A, Florida International University, Miami, FL 33199, USA

gill@wmich.edu


8.- 10.10. 1999

USA, CO, Colorado Springs

Jane Austen Society of North America

Emma: Austen at her Peak

Joan Klingel Ray, Dept of English, University of Colorago at Colorado Springs, P.O.Box 7150, Colorado Springs, CO 80933, USA. Tel: +1 719 2624005

jray@mail.uccs.edu

www.cc.colorado.edu/Dept/EN/Austen


14.- 16. 10. 1999

Kanada, Montréal

Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle. Congrès annuel à Montréal

Canadian Society for Eighteenth Century Studies. Annual Meeting.

Images des Lumières aujourd’hui/Images of Enlightenment today

Eleanor Ty, English Dept, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3C5

ety@worldy.com

www.http://tornade.ere.umontreal.ca/~ melancon/csecs.formulaire.html


15.- 16. 10. 1999

Francie, Grenoble

Huitième colloque Franco-Italien

L’Institution du prince

G. Luciani, 8 rue Beyle-Stendhal, 38000 Grenoble, Suisse; nebo C. Volpilhac-Auger, 27 rue de la Piala, L’ Etang, 63530 Chanat, France.

volpilhac@u-grenoble3.fr


21. – 23. 10. 1999

USA, PA, Washington

Annual Meeting at Washington and Jefferson College.

The Eternal Verities; or, Death, Taxes, and Other Sensitive Subjects

Linda V. Troost, Washington and Jefferson College, 60 South Lincoln Street, Washington, PA 15301, USA. Tel: +1 724 2236144, fax: +1 724 2235271

ltroost@washjeff.edu

11.- 14. 11. 1999

USA, Philadelphia

Annual Meeting of the Aphra Behn Society

Art and Culture: the Shaping Forces of History, Empire and Gender

Susan B. Iwanisziw, President, Aphra Behn Society, 729 North 3rd Street, Philadelphia, PA 19123, USA
siwanisziw@aol.com11.-12.11.1999

Christian Heinrich Spiess (1755-1799) a jeho doba. Interdisciplinární kolokvium pořádá Katedra germanistiky UK FF Praha,  v Centru Franze Kafky v Praze.

 

11. –14. 11. 1999

USA, In, Bloomington

American Conference on Romanticism

Pleasure

Frankie Allmon

fallmon@indiana.edu


17. – 19. 11. 1999

Nizozemsko, Groningen

Dept of English, University of Groningen/School of Cultural Studies, Sheffield Hallam University

Exploring the Romantic-era Novel, 1780-1840

Amanda Gilroy nebo Wil Verhoeven, Dept of English, University of Groningen, PO Box 716, 9700 AS Groningen, Netherlands. Tel: +31 50 3635850, fax: +31 50 3635821

a.l.gilroy@let.rug.nl

w.m.verhoeven@let.rug.nl

Emma Clery, School of Cultural Studies, Sheffild Hallam University, Collegiate Crescent, Sheffield S10 2BP, GB. Tel: +44 114 2720911

e.j.clery@shu.ac.uk


9. – 12. 12. 1999

USA, NH, Durham

NEASECS

Twenty-third Annual Meeting

Projects and Projectors: Inventions of the Enlightenment

Edward T. Larkin, Program Chair, Dept of Languages, Literatures and Cultures, University of New Hampshire, Murkland Hall 18, Durham, NH 03824, USA, Tel: +1 603 8623549, fax: +1 603 8624962

etl@christa.unh.edu


17.12.1999

Emilián Trolda (1871-1949), konference k životu a dílu,  Národní knihovna

ČR Praha, zasedací síň, 1. patro.

 

 

14. –15. 1. 2000

GB, Glasgow

University of Strathclyde

Brothers in the Muse: Burns, Fergusson and the Vernacular Revival

Murray Pittock, Scots-Irish Research Network, University of Strathclyde, Glasgow G1 1XH, GB

m.pittock@strath.ac.uk


27. –29. 1. 2000

USA TX, Lubbock

The 33rd Annual Texas Tech University Comparative Literature Symposium

Woman in the Eighteenth Century

Sharon Diane Nell, Director, Program in Comparative Literature, Dept of Classical and Modern Languages and Literatures, Texas Tech University, Lubbock, TX 79409-2071, USA

SherryD@ttu.edu


17. – 19. 2. 2000

USA, FL, Tampa

University of South Florida

The 14th Annual DeBartolo Conference on 18th-Century Studies

Eighteenth-Century Studies: Past and Future

Regina Hewitt, Dept of English, University of South Florida, 4202 E. Fowler Ave. CPR 107, Tampa, FL 33620-5550, USA. Fax: +1 813 9742270

rhewitt@chuma1.cas.usf.edu


2. - 4. 3. 2000

USA, GA, Savannah

SEASECS

New Worlds in Thought, Place and Time

Elizabeth Nybakken, Dept of History, Drawer H., Mississippi State University, Mississippi State, MS 39762, USA. Fax: +1 601 3251139

ean1@ra.msstate.edu


9. – 12. 3. 2000

USA, LA, Baton Rouge

Twenty-fifth Annual Meeting of the South Central Society for Eighteenth-Century Studies

Tomorrow in Yesterday: or, Frolics of Possibility

Kevin L. Cope, Dept of English, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA, Tel: +1 225 7662719, fax: +1 225 3884129

72310.3204@compuserve.com


3. – 5. 5. 2000

GB, London

The Huguenot Society, International Conference

From Strangers to Citizens: integration of immigrant communities in Great Britain, Ireland and the Colonies, 1550-1750

Randolph Vigne, The Huguenot Society of Great Britain and Ireland, The Huguenot Library, University College, Gower Street, London WC1E 6BT, England. Fax: 171 9371402

c.littleton@history.bbk.ac.uk


2.- 7. června 2000

Konference
Německé divadlo v Praze: Setkávání jazyků a kultur v dějinách a přítomnosti

Místo: Praha
Jednací řeč: němčina, angličtina (tlumočení v jednání)

Program:

Pátek 2.6. příjezd účastníků konference, ubytování
Sobota 3.6. první jednací den, večer divadelní představení
Neděle 4.6. exkurze
Pondělí 5.6. druhý jednací den, recepce
Úterý 6.6. třetí jednací den, závěr konference,
divadelní představení ve Státní opeře Praha
(Arnold Schönberg: Erwartung, představení na počest premiéry díla,
která se uskutečnila v Novém německém divadle v Praze dne 6.6.1924)
Středa 7.6. odjezd účastníků

Účastníkům z České a Slovenské republiky pořadatel uhradí konferenční poplatek a nabídne cenově přiměřené ubytování. (Prosíme účastníky konference, aby si včas zajistili financování cestovních a ubytovacích výloh z prostředků vysílající instituce.)

Pracovní vymezení tematických okruhů:

Konference se bude zabývat problematikou vzájemného setkávání a ovlivňování české a německé divadelní kultury na území dnešní České republiky.

1) Divadlo a národnost (historické, sociologické a literární aspekty multietnické společnosti, vícejazykovost, problematika národního a menšinového divadla, dramatické tvorby a překladu, srovnání repertoáru),

2) Hudební divadlo a činohra (specifické aspekty repertoáru a prováděcí praxe, cirkulace osobností a repertoáru, problematika divadelního provozu, osobnosti a jejich tvůrčí potenciál, historické pojetí divadelních druhů),

3) Prameny (stav zpracování pramenů, badatelské instituce a jejich projekty, slovníkové zpracování biografistiky).

Referáty budou vydány ve sborníku.

 

Z pozvaných řečníků účast zatím přislíbili:
Dr. Milena Cesnaková (Bratislava)
Univ.-Prof. Dr. Hilde Haider-Pregler (Vídeň)
Bärbel Rudin, M.A. (Kieselbronn)
Prof. Sieghart Döhring (Thurnau)
Hubert Reitterer (Vídeň)
Dr. Adolf Scherl, CSc. (Praha)

Prosíme všechny zájemce o aktivní účast na konferenci o sdělení názvu příspěvku a vymezení jeho tématu formou krátké anotace. Termín: do 15. listopadu 1999.

Kontakt: Dr. Alena Jakubcová
Dr. Jitka Ludvová

slovnik@czech-theatre.cz

Divadelní ústav, Kabinet pro studium českého divadla
Celetná 17, CZ-110 00 Praha 1

Tel. +420-2-24809113, Fax: +420-2-24811452


19. – 21. 6. 2000

Německá spolková republika, Münster

Ehrenpreis Centre for Swift Studies, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Fourth Münster Symposium on Jonathan Swift

Hermann J. Real

realh@uni-muenster.de


7. – 9. 7. 2000

GB, Bristol

John Dryden: Poet, Classicist, Translator

David Hopkins, Dept of English, University of Bristol, 3-5 Woodland Rd, Bristol BS8 1TB, GB, fax: +44 117 9288860


2. – 7. 8. 2000

USA, VA, Williamsburg

The Hume Society

Twenty-seventh Annual Hume Society Conference

A Feast of Reason

Mikael M. Karlsson, University of Iceland, Main Bldg IS-101, Reykjavik, Iceland

mike@rhi.hi.is


září 2000
Adam Václav Michna z Otradovic (1600-1676). Interdisciplinární kolokvium v Jindřichově Hradci,  kontakt: Mgr. Tomáš Slavický, ÚHV AV ČR, Puškinovo nám. 9, Praha 6.


25. – 26. 9. 2000

Italy, Bologna

Università di Bologna

The Bibiena family, from Italy to Europe in the eighteenth century

International conference on the Bibiena family of architects and decorators

camurrid@tin.it


26. 10. 2000

Francie, Arras

Université d’Artois

Pouvoirs et réseaux épistolaires dans l’Europe des Lumières

Pierre-Yves Beaurepaire, 22 rue de la Filature, 59260 Hellemmes, France, Tel: +33 3 20562792

pierre-yves.beaurepaire@wanadoo.fr


listopad 2000

Francie, Paris

1751-2000. L’Encyclopédie en ses nouveaux atours électroniques: vices et vertus du virtuel

A-M Chouillet, 7 route de la Reine, 92100 Boulogne, France

101613@compuserve.com

[Home]