RENTZOVO MUZEUM BAROKNÍHO TISKU kuks

OBSAH PROJEKTU

Předmětem projektu je revitalizace zapsané národní kulturní památky v srdci obce Kuks č.p. 58 pro účely využití kulturního cestovního ruchu. Výsledkem realizace je trojice vzájemně provázaných produktů cestovního ruchu pevně spojených s místní historií, uměním a kulturou - živá atraktivita Rentzovy barokní tiskárny s expozicemi fyzickými (rytiny, knihy), elektronickými, multifunkčním sálem pro prezentaci ukázek barokního umění - divadla, hudby a historických barokních řemesel vázaných k tisku a výrobě knih. Michael Heinrich Rentz (Norimberg 1698 – Kuks 1758), Sporckův dvorní rytec v Kuksu, je svým dílem co do kvality a rozsahu srovnatelný s pozicí sochaře Matyáše Bernarda Brauna v českém barokním sochařství.  Fenomén sdílení evropského dědictví zastupuje na jedné straně Norimberčan Rentz usazený v Kuksu, na druhé straně východočeský podíl na evropském knihtisku zde zastupuje Giovanni Giacomo (Jan Jakub) Komarek Boemo (Hradec Králové 1648 - Řím 1706), nejvýznamnější tiskař corelliovských triových sonát, oratorních libret a teologické, vědecké i umělecké literatury v Římě poslední čtvrtiny 17. století. Součástí objektu budou také ukázkové dílny knihtisku, výroby ručního papíru, dřevorytu, mědirytu, vazby knih a restaurování s nabídkou workshopů a tisku na funkčních replikách mědirytinového a knihtiskařského lisu ze 17. století.

Návazně bude v zahradě (na horní terase) objektu zřízeno lešení venkovního barokního pouličního divadla - návštěvníci si budou moci zahrát, online přenášet a natočit záznam barokní scénky.

Dále vznikne turistická naučná stezka okolo šesti barokních pousteven na bývalém Sporckově panství Gradlitz: poustevny sv. Jiljí, sv. Františka, sv. Antonína, sv. Pavla thébského, sv. Brunona a sv. Huberta.

Termín zahájení rekonstrukce: září 2012

Termín dokončení: 31. července 2014
Slavnostní otevření Rentzova muzea se chystá na 3. května 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                  

                                                                                                                                                            

Po komplikovaných přeložkách sítí v bezprostředním sousedství jižního sklepa bývalého lázeňského domu se díky vstřícnosti investora a staveních firem podařilo zkoordinovat práce na obnově a dlažbě komunikace s výkopem "anglického dvorka", odvodněním a izolací původní stěny objektu č.p. 58. Tím se ještě před zimní přestávkou rehabilitovala původní stavební dispozice objektu s originální zdí přízemí, zakrytou pozdějšími terénními úpravami lázeňského nábřeží. Přes nákladnost zásahu je dnes dům jediným objektem na nábřeží, který tyto historické proporce objektu zpřístupnil veřejnosti.

I když rekonstrukční práce  kamenných sklepů v terase (a propojení s hlavním sklepem) se také odehrávaly převážně v podzemí, velmi rychle se naopak podařilo opravit dochované a doplnit zřícené vnitřní a vnější zdi, spojit stavbu věncem, položit stropní trámy se záklopem a zahájit složitou konstrukci střechy. Dvojitý plášť barokní mansardové střechy vrátil objektu původní hmotu. Ze všech stran je mistrně položená přírodní břídlice. Na vnější fasádě jsou patrné profily s barevným řešením lizén, štukové římsy a zaoblení nároží. Historický ráz domu doplnily okna a  okenní rámy s červenohnědým vnějším nátěrem.

Od března 2014 probíhá vybavování interiéru a grafik Michal Jirát pracuje na grafickém řešení expozice

Slavnostní otevření Rentzova muzea proběhne v sobotu 3. května 2014 ve 14.00 hodin


Lázeňský dům č.p. 58 redivivus - RENTZOVO MUZEUM BAROKNÍHO TISKUATELIER TSUNAMI s.r.o.