HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko


Gate italština


Úvodní hodina s úhradou kursovného  za 1. pololetí proběhne v pátek 24. září 2004 v 17.00 hodin

Učebny Gate jsou na Husově náměstí čp. 789, 1. poschodí (hned za budovou Čedoku směrem k  policii ČR)


Základní učebnice:
Bahníková-Benešová-Ehrenbergerová, Italština, SNP Praha 1985,  další italské učebnice, materiály a příručky, denní tisk, internet, audio- a video záznamy
Zahraniční lektor ve výuce: rodilý mluvčí jako příležitostné návštěvy
Ukončení studia: Osvědčení o absolvování kurzu
Kurzovné za pololetí: 1 350,- Kč (při minimálním počtu 10 lidí v kurzu), při nižším počtu účastníků než 10 se kurzovné vypočítá podle klíče 12 000 : počtem účastníků, tj. při 5 kursistech je kursovné 2400,- Kč za pololetí.
Přihlášky: Písemně: Gate, 549 12 Vysokov 136
                  Telefonicky: (0441) 423615  
                        mobil: 0602 470 459
                         E-mail: bohadlo@jmc.cz

Kurz vyučuje PhDr. Stanislav Bohadlo

 PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Veškeré druhy překladatelských prací včetně nejnáročnějších odborných textů. Při zakázkách pro tisk jsou korektury zdarma.  Tlumočení při obchodních jednáních, montážích, zahraničních návštěvách, průvodcovské služby, literární překlady, vědecké studie, knihy.

Sazby za překlady a tlumočení podle ceníku Jednoty tlumočníků a překladatelů ČR.
Nepřetržitá služba!

Objednávky:
Písemně: Gate, 549 12 Vysokov 136
                  Telefonicky: (0441) 423615  
                        mobil: 0602 470 459
                         E-mail: bohadlo@jmc.cz

Tlumočníci a překladatelé PhDr. Stanislav Bohadlo, Kateřina Bohadlová

SLOVNÍKY