HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

Gate


PharmDr. Lada Petránková (*1964),  
členka Jednoty tlumočníků a překladatelů a Komory soudních tlumočníků a překladatelů

Kvalifikace a praxe:
Všeobecná státní jazyková zkouška
Speciální státní jazyková zkouška pro obor překladatelství
Desetiletá praxe v oboru výuky němčiny, překladatelství a tlumočení

Nabízené služby

Překlady a tlumočení pro státní orgány i soukromé osoby
Překlady úředních dokumentů s ověřením pro firmy i soukromé osoby
Překlady obchodní a soukromé korespondence
Překlady právnických a technických textů
Tlumočení při obchodních jednáních 
Zpracování textů na PC a jejich doručování faxem, na disketě nebo e-mailem
Vedení a organizace kurzů němčiny
 

Kontakty:
Adresa: Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod
Tel/Fax: (0441) 420 945 
                    mobil: 0603 440 969
E-mail: petranek@nm.cesnet.cz