HOME: Gate* Theatrum Kuks* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria*Fukač* Mysliveček*Kuckus-Baade* Geisslers*Seminar 2000*Náchodsko

T

T   THEATRUM                                                                                   KUKS 20. – 24. srpna 2014  

N         TŘINÁCTÝ ROČNÍK FESTIVALU BAROKNÍHO DIVADLA, OPERY A HUDBY

 

        PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA FESTIVALU THEATRUM KUKS 2014

      Soubor

Název souboru: 

Jméno a adresa osoby oprávněné závazně jednat za soubor: 

Telefonické spojení na soubor (vč. jména):

www stránky; E-mail: 

       Inscenace

   
        Název:
        Autor:                                                    Překladatel:
        Dramatizace, úprava:                               	 Režie:
        Hudba:                                                    Scénografie:
  
        Minutáž představení (vč. přestávky):        Přestávka: ano - ne
        Čas potřebný k přípravě představení:                                  k likvidaci:       
        Minimální prostor pro představení (typ, rozměry):
        
        Technické požadavky, poznámky apod.:
  
        Počet osob celkem:

Přijedeme .... autem (auty). Vzdálenost v km (1 cesta)............. .  
Souhlasíme s tím, že organizátoři uhradí cestu (benzín) a symbolický 
honorář.

Datum ........................  Podpis odp. zástupce souboru: .......

 

PŘIHLÁŠKY SOUBORŮ DO 1. BŘEZNA 2014 zasílejte na adresu bohadlo@jmc.cz

 

         Web: http://theatrum.zde.cz

         Kontakt: Stanislav Bohadlo
tel.: 602 470459
zpět