HOME: Gate* Theatrum Kuks* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria*Fukač* Mysliveček*Kuckus-Baade* Geisslers*Seminar 2000*Náchodsko


Mezinárodní houslařský festival Věnceslava Metelky (1807-1867)

Věnceslav Metelka (1807-1867) International Violin-Makers Festival
Náchod (Czech Republic)  

 
III.
ročník 23.  - 26. dubna 2008 
3rd Edition April 23 - 26, 2008


 

 

 

 

 

 

HOUSLAŘSKÝ FESTIVAL VĚNCESLAVA METELKY/VĚNCESLAV METELKA VIOLIN-MAKERS FESTIVAL

NÁCHOD, CZECH REPUBLIC

 II. ročník
29. 4 - 2. 5. 2004 
2nd Edition April 29 - May 2, 2004

 Pod záštitou 
 Mistra Josefa SUKA
 pravnuka A. Dvořáka a vnuka 
 Josefa Suka, legendy českých 
 houslistů.
 Under the auspices of 
 Mr Josef SUK,  A. Dvorak's     
 grand-grandson and J. Suk's 
 grand-son. The Czech violinists' 
 legend.


 Sponsors

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda * Kruh umělců houslařů * Ateliér Saldo Luby * Atelier Paganini Praha * České hudební nástroje Praha * Pro Helvetia * Musical Instruments * Integraf Náchod * Laštovic * Strunal * Hotel Hynek * Beránek Náchod a.s. * Sněžka Náchod * Primátor Náchod * Boby-Fleisch * Polo Nábytek * Repon Náchod * Stránský a Petržík * Pulton Náchod * Embassy of the Swiss Confederation

 

 

 


O FESTIVALU | PROGRAM | KONTAKT | Z PRŮBĚHU | VÝSLEDKY | II. ROČNÍK| ŘÁD/REGULATIONS


Čeští houslaři 
Czech Violin-Makers