HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

I. MEZINÁRODNÍ HOUSLAŘSKÝ FESTIVAL
VĚNCESLAVA METELKY (1807 - 1867)
S HOUSLAŘSKÝMI SOUTĚŽEMI
NÁCHOD 1. - 4. 5. 1997

 

Soutěž je oslavou houslařského řemesla, navazuje na domácí tradici s mezinárodním ohlasem a je zároveň poctou zakladateli české krkonošské houslařské školy Věnceslavu Metelkovi (15.9.1807 - 1.5.1867), který začínal v roce 1829 Náchodě, a jeho následovníkům. Probíhá  v unikátním secesním objektu z roku 1914, v Městském divadle J. Čížka a v hotelu Beránek v Náchodě. Specifikem soutěže je řezba šneku na místě během jediného dne (2. 5. 1997).

Nekomerční projekt má mezinárodní charakter s houslařskou porotou ve složení

Je zaměřen na podporu mladých houslařů. Celkem 27 potvrzených účastí (k 15. 3. 97) soutěžících z Japonska, Kanady, Itálie, Polska, Slovinska, Francie a Německa doplňuje účast praktikujících posluchačů houslařského oboru s pedagogickým dozorem ze SOU hudebních nástrojů v Lubech u Chebu. Podporu mladým umělcům-houslařům vyjadřuje i české vydání knihy Houslařské laky. Přípravy festivalu probíhají po konzultacích s Kruhem houslařů.

Výjimečnost plánovaného projektu je unikátní i tím, že se jedná o jediný profesionální festival v náchodském regionu vůbec (s předpokládanou periodicitou 5 let) a jediný houslařský festival se soutěžemi v České republice od roku 1997.

Hlavním pořadatelem festivalu je nadace Věnceslava Metelky (čestným prezidentem prof. Ilja Hurník, Dr.h.c.), jejímž posláním je uchovat a šířit dobré jméno českého houslařství, navázat na úspěšnou práci předchůdců a vytvořit podmínky pro zachování a rozkvět houslařského řemesla. Nárožní dům s dílnou Franze Hendricha, nástrojaře v Náchodě od roku 1926, učně mistrů z Breslau a Vídně. Zároveň chce vzdát hold zakladateli krkonošské houslařské školy Věnceslavu Metelkovi (1807 - 1867), který začínal v roce 1829 Náchodě, a nebýt jeho, "neexistovaly by ani práce nejlepších moderních pražských houslařů, neproslavilo by se naše houslařství v Haagu, Berlíně, Moskvě, v Hradci Králové a Jičíně" (V. Pilař, F. Šrámek). Spolupořadatelem soutěže je Kulturní nadace města Náchoda, záštitu převzali ministr kultury ČR ing. J. Talíř a starosta města Náchoda ing. V. Židek.

 

 

Ředitel festivalu: Mistr houslař Jaromír Joo, tel. 0441/22153

Sekretář festivalu: PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., tel/fax: 0441/23615, e-mail: bohadlo@jmc.cz

 


HOME | PROGRAM | KONTAKT | Z PRŮBĚHU | VÝSLEDKY


Copyright (c) 1997, CCN plus s.r.o.

generální sponzor: