HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko
Náchodsko krajina magické krásy
EIN LAND DER MAGISCHEN SCHÖNHEIT    A COUNTRY OF MAGICAL BEAUTY


Těžko byste jinde hledali na 852 km2 tolik historických památek, přírodních krás, kulturních souvislostí a zejména literárních stop jako v okrese Náchod. V tom pozoruhodném regionu deseti měst vymezeném hranicí s polským Kladskem, řekami Metují a Úpou a Jestřebími horami žije asi 112 tisíc pohostinných obyvatel. Je to kraj literátů - kraj magické krásy. 

You could hardly find anywhere else so many historical monuments, natural beauties, cultural links and especially literary correlates as within the 852 km2 of the Náchod region. There are about 112 thousand hospitable people living in the remarkable area of ten towns, limited by the state boundaries with Polish Klodsko, by the rivers Metuje and Úpa, and Jestřebí hory mountains. It is writers' country - Country of Magical Beauty. 

Man würde nur schwer auf 852 km2 so viele historische Denkmäler, Naturschönheiten und kulturelle Zusammenhänge und besonders literarische Spuren suchen, wie in der Region Náchod. In dieser bemerkenswerten Region von 10 Städten, die mit der polnischen Grenze (Klodsko, Glatz), mit den Flüssen Metuje (Metau) und Úpa (Aupa) und mit dem Gebirge Jestřebí hory vermarkt ist, leben etwa 112 tausend gastfreundliche Einwohner. Es ist Land der Literaten - Land der magischen Schönheit.

 

L. Imlauf - H. Bauer - S. Bohadlo: Náchodsko - krajina magické krásy. Obrazová publikace s Č/A/N hist. antologií literárrních textů, původní texty J. Škvoreckého a M. Formana, 32,5 x 24.5 cm, 160 s. I. vyd GATE Náchod 1994,  ISBN 80-901712-0-6, II. vyd. GATE Náchod 1998 ISBN 80-901712-4-9
Cena 486,-   Nakladatelská cena  385,-  (+ dobírka 65,- do 3 ks)

 

Kosmas Pražský,  Josef Škvorecký, Miloš Forman - ukázky z  antologie textů o Náchodsku v knize Náchodsko krajina magické krásy.

 

Publikaci zašleme na dobírku nebo je k vyzvednutí na adrese 549 12 Vysokov 136
E-mailová objednávka: Nakladatelství Gate
Tel/Fax: 0441 23615