HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko


ORATORIA PRO MILLENIO
Cyklus pěti vrcholných světových oratorních děl 1996 - 2000


ATELIER TSUNAMI  [logo]


MODLITBY ZA TISÍCILETÍ 1996-2000

Volný cyklus pěti vrcholných světových oratorních děl s čelnými orchestry, sbory a sólisty tvoří festivalové tituly, které  zahajují koncertní sezóny Komorní hudby Náchod v letech 1996 až 2000.

Tento "pětiletý" festival nechce pouze obohatit tradiční dramaturgii o nákladné a často nedostupné vokálně instrumentální díla s velkým obsazením, ale také "včas" připomínat vstup do blížícího se 21. století a druhého tisíciletí. Oratorium - hudební forma pojmenovaná podle oratoře, tj. modlitebny - nebo Te Deum - prosba o pomoc i díkuvzdání - či mše tak chtějí svými hudebně dramatickými prostředky pětkrát po sobě vyzývat jednotlivého člověka, město, zemi i svět k tomu, aby mobilizovali každý svůj humánní potenciál a do zázračných tónů mistrovských děl zašeptali svou modlitbu, ať už k jakémukoli bohu, za sebe, za nás, za vás. Aby totéž mohli později udělat i ti, kteří přijdou po nás.

Výběr jmen a titulů reaguje i na vnější hudební výročí, ale jde zcela určitě o víc než jen o hudbu jako zábavu.


1) 10. září 1996

L. van Beethoven: Symfonie č. 7, op. 92
A. Dvořák: Biblické písně, op. 99
A. Dvořák: Te Deum laudamus
pro sóla, sbor a orchestr, op. 103

Richard Novák - bas
... - soprán

BRNĚNSKÝ AKADEMICKÝ SBOR
Jaroslav Kyzlink - sbormistr:
STÁTNÍ FILHARMONIE BRNO
Charles Munroe, Kanada - dirigent


2) 16. 9. 1997
W. A. Mozart: Ave verum corpus
                         Laudate Dominum
                         Missa brevis D dur
F.  Schubert: Mše č. 2 G dur

Petra Burešová, Romana Pávková, Pavla Dittmanová, Petr Julíček, Tomáš Krejčí - sólisté
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR Brno
ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ Brno
Ivan Matyáš - dirigent


3) 16. října 1998
J. Brahms: Motet op. 74, Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen
A. Bruckner: Locus iste, Christus factus est
W. A. Mozart: Requiem d-moll, KV 626

E. Toperczerová, I. Šatylovová, V. Okénko, A. Hendrych - sólisté
PHILHARMONISCH KOOR TOONKUNST  Rotterdam, Holandsko
Orchestr VIRTUOSI PRAGENSES
Daan Admiraal, Holandsko - dirigent


4) 21. září 1999
Pietro Paolo Bencini (1670 - 1755): Il Sacrifitio d´Abramo (Abrahamova oběť - 1708)
Libreto: Giacomo Buonaccorsi

Alice Burešová - mezzosoprán
Zuzana Vrbová - soprán
Petra Lintymerová - mezzosoprán
Daniela Čermáková - alt
CAPPELLA ACCADEMICA PRAHA
Jana Spáčilová - konc. mistr
Ondřej Macek - dirigent, cembalo continuo


Dramaturgie: PhDr. Stanislav Bohadlo