ČEŠTÍ  HOUSLAŘI / CZECH VIOLIN-MAKERS
oficiální stránka Kruhu umělců-houslařů / Official Site of The Violin-Makers Circle

[Seznam/List] [Soutěže/Competion] [Sbírky/Collections] [Texty/Texts] [Linky/links] [Domů/Home] [] []


Příjmení (rodné příjmení) a jméno
Datum a místo narození
Adresa atelieru (ulice, č. domu, PSČ, město, země)
Adresa privátní (ulice, č. domu, PSČ, město, země)
Kontakt (telefon, fax, e-mail, www, ICQ atd.)
Škola (název a adresa, od – do)
Učeň, tovaryš u mistra (plné jméno, od-do)
Stáže
(plné jméno, od-do)
Člen Kruhu českých houslařů-umělců od
Člen jiných houslařských svazů, organizací (přesný název, od-do)

Stavba nových nástrojů (model) a(nebo) restaurátorství, smyčce, specializace (vypište)
První opus postaven v roce
Počet opusů k datu
Účast a umístění na soutěžích (místo, rok, kategorie, ceny, medaile)
Významní umělci hrající na můj nástroj, nahrávky, sbírky (plná jména, místa, tituly)
Významní žáci (plné jméno od-do)
Popis vlepky (vlepek)
Charakteristické znaky práce
Účast v porotách, expertízy (název soutěže, místo, rok, funkce)

Odborné studie a publikace (přesný název, časopis, ročník, rok, číslo, strana, místo a rok vydání knihy)

Citace v houslařských katalozích, slovnících (autor, přesný název, místo a rok vydání, strana)
Ceník

Současná barevná fotografie houslaře, dvou nástrojů (detailů) a vlepku přiložte (4 obrázky)