HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

 

Kvinton (Quinton) T. Pilaře č. 1, Faciebat Anno 1987 Kvinton Tomáše Pilaře  "... dojmy, které jsem měl během hry na tento násroj a při poslechu hry Jiřího Hegera hrajícího na tento nástroj krátce po jeho dokončení byly překvapující, dovolte mi říci přímo skvělé!... Jiří Heger stejně jako Tomáš Pilař přijali mé doporučení označovat tento nástroj jako kvinton."        F. Šrámek, Hudební rozhledy 1/88

 Zrozen nový nástroj?
 "Jméno tohoto nástroje je kvinton. Byl vytvořen českým houslařem Tomášem Pilařem pro Jiřího Hegera, českého prvního violistu Singapurského symfonického orchestru. Nástroj má velikost a tvar moderní violy a má pět strun C - G - D´- A´- E´ ...  Jsem velmi rád, že mohu potvrdit, že nástroj je báječný.  Diskant je velmi vyvážený,  typický charakter violy na spodních strunách je bezpečně uchován. Skutečným překvapením  je měkce rezonující tónová kvalita a jasný a silný zvuk struny A, zejména pak mimořádně krásné E!... Není to velká šance pro světové prvenství české hudby?"                 J. Feld, Hudební rozhledy 2/89

"Kvinton je schopen vydat plné bohatství violového zvuku a zároveň zvládnout nejvyšší polohy houslové E struny - tím dodává nástroji rozsah téměř pěti oktáv..."                                                   Singapore S.O. News

"Milý Tomáši,
Tvůj první kvinton právem považuji za skvostný nástroj, druhý proti němu se snad dá nazvat zázrakem. Já už za 46 let svého života viděl poměrně dost nástrojů, starých i nových. Z těch druhých všechno nese vaše jméno. Tvůj druhý kvinton považuji za jeden z nejlepších instrumentů, které jsem vůbec v životě poznal, bez ohledu na stáří. Mluvím tu nepřímo o mnoha starých prvotřídních nástrojích, s jakými sem jezdí sólisti z celého světa, samý Stradivari, Guarneri atd. Jak jen se Ti podařilo něco takového stvořit, to vůbec nedovedu pochopit, nechápu, že zbrusu nový (a vlastně experimentální!)  nástroj může být tak naprosto dokonalý, úplně ve všech směrech!!?
Pokud je to možné, pokusím se popsat, jak zní a reaguje: V pp se ozývá na pouhé dechnutí, nanejvýš lahodně, vůbec nemusím o krásu tónu extra pečovat. Ve fff odmítá nechat se přetlačit a zní stejně krásně! Barva je úžasně bohatá ve všech polohách, absolutně se pojí a je vyrovnaná, samozřejmě není ani zdání vlka. Hloubky jsou skvostně tmavé a zní jako cello, prostředek rezonuje s největší snadností. Můžu se jen opakovat, ten nástroj je zázrak. V sále nese jakoby měl před sebou mikrofon a zesilovač.
Jasné mi je, že z hlediska své hudební hodnoty a kvality je to nástroj, který by měl vejít do dějin..".   Jiří Heger, Singapur


CD Quinton  - Jiří Heger, 1994Pocta Tomáši Pilařovi 
"Oba mistři, Vladimír Pilař (otec) a Tomáš Pilař (syn) mají dlouhý list čekatelů z celého světa, kteří doufají, že jednoho dne budou vlastnit jejich  nástroj, protože jsou všeobecně považováni za dva největší žijící houslařské mistry"     Z programu koncertu singapurských umělců 22. 9. 1993, kteří hráli na 8 Pilařových nástrojů

 


[Zpět na hlavní stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zpět na hlavní stránku]